GDPR-Regels

Het behandelen van persoonlijke gegevens

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe verordening gegevensbescherming (AVG) in werking en vervangt daarmee de Wet Persoonsgegevens (PUL). De Verordening Gegevensbescherming, of Algemene Verordening Gegevensbescherming, is een nieuwe wet die van toepassing is in alle EU-landen en regelt hoe persoonsgegevens mogen worden gebruikt. De AVG houdt in dat er hogere eisen worden gesteld aan bedrijven op het gebied van privacybescherming en dat de rechten van de klant duidelijker worden. Goudbrief beschermt de persoonlijke integriteit van haar klanten en wil dat iedereen zich veilig voelt bij onze omgang met persoonsgegevens. Hieronder staat beschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke rechten u als klant heeft.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonlijke gegevens zijn informatie die over u gaat en die u persoonlijk identificeert. Enkele voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, e-mailadres, burgerservicenummer en telefoonnummer.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Goudbrief B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen naam, burgerservicenummer, e-mailadres en telefoonnummer doordat u als klant deze gegevens zelf invult in verband met de bestelling. Wij verzamelen adresgegevens via het bevolkingsregister. Wij verzamelen bankrekeningnummers doordat u als klant deze aan ons doorgeeft.

Goudbrief’s doel voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Om een ​​overeenkomst met u als klant te kunnen aangaan en na te komen.
  2. Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting volgens de geldende wetgeving van handel in gebruikte goederen.

Persoonlijke aanbiedingen van Goudbrief

Bij het bestellen van een nieuwe goudbrief kiest u als klant of u aanbiedingen en mailings van ons per e-mail wilt ontvangen. In gevallen waarin u hiermee heeft ingestemd, worden de persoonsgegevens gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen.

Opslag van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden bewaard nadat de transactie is voltooid vanwege onze wettelijke verplichting in overeenstemming met de huidige wetgeving voor handel in gebruikte goederen.

Om te voldoen aan de eisen van de huidige wetgeving en om te kunnen voldoen aan de eisen die politie stelt aan Goudbrief, worden alle persoonsgegevens bewaard. Dit geldt voor klanten die goederen aan ons hebben verkocht.

Persoonsgegevens van klanten die alleen een goudbrief hebben besteld, zonder ons goederen te sturen, worden alleen opgeslagen als de klant ons toestemming heeft gegeven om het aanbod te communiceren. Identiteitsgegevens worden echter na 12 maanden verwijderd. De verzonden brief wordt dan onbruikbaar.

Overige informatie over persoonsgegevens

Goudbrief verkrijgt adresgegevens van het bevolkingsregister nadat de klant zijn id-nummer heeft verstrekt in verband met het bestellen van een brief. Andere persoonsgegevens worden rechtstreeks van de klant verzameld. Goudbrief deelt persoonsgegevens met het Nederlandse politiebureau.

De rechten van onze klanten

Onze klanten hebben het recht om te vragen dat onjuiste persoonsgegevens worden gecorrigeerd. Klanten hebben het recht om te eisen dat de persoonlijke gegevens worden verwijderd in gevallen waarin de klant niets aan Goudbrief heeft verkocht. Wij kunnen alle persoonsgegevens verwijderen mits dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting. De klant heeft het recht om een ​​kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over de klant hebben opgeslagen. Onze klanten hebben het recht om zich af te melden voor het ontvangen van nieuwsbrieven en aanbiedingen van ons. Dit gebeurt door gebruik te maken van de afmeldlink die op al onze mailings staat of door rechtstreeks contact op te nemen met onze klantenservice.

Cookies

Wanneer u de website van Goudbrief bezoekt, informeren wij u dat er cookies in uw browser worden opgeslagen. Als u de opgeslagen cookies wilt verwijderen, kunt u naar de instellingen in uw browser gaan en deze verwijderen. U wordt dan gevraagd geen van de websites van Goudbrief te bezoeken om te voorkomen dat meerdere cookies in uw browser worden opgeslagen. U kunt meer lezen over hoe cookies worden gebruikt onder punt 13 van onze voorwaarden.

Contactgegevens

Alle vragen over persoonlijke gegevens moeten worden gericht aan Goudbrief B.V., de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.