Verwerking van persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) in werking, die dan in de plaats komt van de wet op de persoonsgegevens (PUL). De verordening inzake gegevensbescherming, oftewel de algemene verordening inzake gegevensbescherming, is een nieuwe wet die in alle EU-landen van toepassing is en die regelt hoe persoonsgegevens mogen worden gebruikt. De GDPR betekent dat er hogere eisen worden gesteld aan bedrijven op het gebied van privacybescherming en dat de rechten van de klant duidelijker worden.

Goudbrief waarborgt de persoonlijke integriteit van de klant en wil dat iedereen zich veilig voelt bij de omgang met persoonsgegevens. Hieronder staat beschreven hoe wij met persoonsgegevens werken en welke rechten u als klant heeft.

Wat is persoonlijke informatie?

Persoonlijke informatie is informatie die over u gaat en die u persoonlijk identificeert. Enkele voorbeelden van persoonlijke informatie zijn naam, e-mailadres, sofi-nummer en telefoonnummer.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens?

Goudbrief B.V. (KvK-nummer 77209788), POSTBUS 7209, 3109 AE SCHIEDAM, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen namen, sofi-nummers, e-mailadressen en telefoonnummers door u als klant in te vullen in verband met de bestelling.

Wij verzamelen bankrekeningnummers door dit aan ons als klant te communiceren.

Doel van de Goudbrief voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Om een overeenkomst met u als klant te kunnen aangaan en uitvoeren.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichting in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de handel in tweedehands goederen.

Persoonlijke aanbiedingen van Goudbrief

Bij het bestellen van een nieuwe Goudbrief kiest u als klant of u aanbiedingen en mailings van ons wilt ontvangen via e-mail. In de gevallen waarin u dit heeft goedgekeurd, worden de persoonlijke gegevens gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen.

Opslag van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden na afloop van de transactie opgeslagen vanwege onze wettelijke verplichting in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van de handel in tweedehands goederen.

Om te kunnen voldoen aan de eisen van de huidige wetgeving en om te kunnen reageren op de eisen die Goudbrief van de Politiedienst heeft, worden alle persoonsgegevens opgeslagen. Dit geldt voor de klanten die goederen aan ons hebben verkocht.

Persoonlijke gegevens van klanten die alleen een Goudbrief hebben besteld, zonder goederen naar ons te sturen, worden alleen opgeslagen in gevallen waarin de klant ons toestemming heeft gegeven om aanbiedingen door te geven. Persoonlijke gegevens worden echter na 12 maanden gewist.

Overige informatie over persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden rechtstreeks bij de klant verzameld.

Goudbrief deelt persoonlijke informatie met de Politiedienst.

De rechten van onze klanten

Onze klanten hebben het recht om te verzoeken dat onjuiste persoonsgegevens worden gecorrigeerd.

Klanten hebben het recht om te eisen dat persoonlijke gegevens worden verwijderd in gevallen waarin de klant niets aan Gold Letters heeft verkocht. Wij kunnen alle persoonlijke gegevens verwijderen op voorwaarde dat dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting.

De klant heeft het recht om een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die we over de klant hebben opgeslagen.

Onze klanten hebben het recht om nieuwsbrieven en aanbiedingen van ons te weigeren. Dit gebeurt via de afmeldlink die beschikbaar is op al onze mailings of via rechtstreeks contact met onze klantendienst.

Cookies

Wanneer u de homepage van Goudbrief bezoekt, informeren wij u dat er cookies worden opgeslagen in uw browser. Als u de opgeslagen cookies wilt verwijderen, moet u naar de instellingen van uw browser gaan en deze verwijderen. U wordt dan gevraagd geen enkele website van Guldbrev te bezoeken om te voorkomen dat er meerdere cookies in uw browser worden opgeslagen. U kunt meer lezen over het gebruik van cookies onder punt 13 van onze Algemene Voorwaarden.

Contactgegevens

Alle verzoeken om persoonsgegevens dienen te worden gericht aan: [email protected]

Goudbrief B.V. (KvK-nummer 77209788) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.